Vul hierboven een specifieke zoekterm in of blader door de onderwerpen.

Onze onderwerpen

Wie zijn wij?

ForwardThinking is een initiatief van ASR Nederland N.V.. ASR Nederland N.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door ForwardThinking. In de privacyverklaring van ASR Nederland N.V. is uitgebreid beschreven hoe wij binnen ASR Nederland N.V. omgaan met persoonsgegevens. De privacyverklaring van Forward Thinking is toegespitst op de werkzaamheden van Forward Thinking zelf. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl/privacy.

Wij respecteren je privacy

Wij hechten veel waarde aan je privacy. We doen er dan ook alles aan om jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we je graag duidelijkheid over wat we met jouw persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij je horen, zoals je naam, geboortedatum, contactgegevens en bankrekeningnummer.

Wij verwerken en gebruiken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en alle overige van toepassing zijnde  regelgeving met privacy-bepalingen, zoals de Telecommunicatiewet.

Zo beveiligen we je gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen maar ook aan training van onze medewerkers.

Welke (persoons)gegevens verwerken wij van je?

Op de website van ForwardThinking (https://forwardthinking.nu) is het mogelijk om een profiel aan te maken. We vragen je hierbij om je naam en e-mailadres in te vullen. We gebruiken deze gegevens om met je in contact te blijven over de ontwikkelingen van het platform en om je periodiek informatie te sturen rondom de relevante financiële thema’s.

Tijdens het aanmelden vragen we je over welke thema’s je meer wilt weten. Dit doen we, zodat we je relevante artikelen kunnen sturen. Je kunt deze en alle andere informatie op je profiel zelf aanpassen. Het is daarnaast mogelijk om je profiel te personaliseren en meer informatie toe te voegen; dit is echter niet verplicht. Je kunt hierbij aangeven of je deze informatie wilt delen met andere leden. Deze informatie gebruiken wij als ForwardThinking niet voor andere doeleinden.

Tools en Calculators

In de tools en calculators op onze website vragen we alleen de gegevens die nodig zijn om een berekening te maken gebaseerd op jouw situatie. De gegevens die je invult worden geanonimiseerd opgeslagen. Deze kunnen niet worden herleid naar een persoon. We gebruiken de informatie voor het verbeteren van de tools en calculators, en het berekenen van gemiddelde waardes.

Wij zien niet welke informatie jij invult in de tools die je kunt downloaden op Forwardthinking.nu. Je slaat hiervan zelf een kopie op, op je eigen device. Wel kunnen wij nagaan hoe vaak een tool wordt gedownload.

Uitwisselen van persoonsgegevens

We hebben de hosting van de sites en het bewaren van je e-mailadres aan een derde partij uitbesteed. Met deze partij zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij voldoende maatregelen genomen hebben om je gegevens goed te beveiligen.

Forward Thinking verstrekt of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden anders dan eerder aangegeven, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is.

Wat zijn je rechten?

Gegevens inzien of verbeteren

Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, om onjuiste gegevens te laten aanpassen en/of verwijderen. Wanneer je inzage in jouw gegevens wilt, hebben we een kopie van je paspoort nodig om voldoende zekerheid te hebben dat je bent wie je zegt te zijn. We vragen je daarbij om je pasfoto en je BSN af te schermen omdat we deze persoonsgegevens niet mogen verwerken.

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.

In een aantal gevallen en onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

Als wij niet voldoen aan het verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij je uiteraard over de redenen waarom wij niet aan het verzoek zullen voldoen.

Afmelden voor de nieuwsbrief

Je hebt het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven. Onderaan elke nieuwsbrief zetten we een link waarin je je heel gemakkelijk kunt afmelden. Na het afmelden zal je geen e-mails meer van ons ontvangen.

Social Media

Je kunt er voor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social-mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn en Twitter of via WhatsApp. Als je ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij de verstrekte gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in een social-mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om je contactgegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.

Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring eveneens van toepassing. Het gebruik van social media is op eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop  social-mediaplatforms omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens. We wijzen erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken.

Facebook

In het kader van (direct) marketingactiviteiten kunnen we (encrypted) e-mailadressen delen met Facebook. Dit gebeurt uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot een individu. Wanneer je hier geen prijs op stelt kun dit te allen tijde bij ons aangeven, dan verwijderen wij jouw e-mailadres van de lijst. Tevens kun je zelf via Facebook deze service ook uitschakelen, zoals ook beschreven staat in het privacy-statement van Facebook. https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of in de rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of heb je klachten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kunt je contact opnemen met ForwardThinking of stuur een mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van ASR Nederland N.V. via privacy@asr.nl. Of een brief naar:

a.s.r.
t.a.v. de privacy officer
Afdeling Integriteit
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

Wij hopen dat je eerst met ons in gesprek gaat over een privacy klacht zodat we samen kunnen kijken hoe we het één en ander kunnen oplossen. Uiteraard kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of tel. 0900-2001201)

Deze tekst is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2018.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik te optimaliseren en de functionaliteit te waarborgen. Lees in onze Privacy Verklaring hoe we met data omgaan.

>