Vul hierboven een specifieke zoekterm in of blader door de onderwerpen.

Onze onderwerpen

Wist je dat je persoonlijkheid bepaalt hoeveel je verdient?

7 min. leestijd
  • Uit onderzoek blijkt dat persoonskenmerken een groot effect hebben op je carrière
  • Doe de test: wat voor persoonlijkheidstype ben je?

Eliëtte van Heusden

Interesses: Eliëtte van Heusden, in het dagelijks leven online marketeer. Houdt van: ondernemen, innovatie, reizen, tennis en surfen.

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de hoogte van je salaris. Je opleidingsniveau, het bedrijf waar je voor werkt, de rol die je bekleedt en niet in de laatste plaats je onderhandelingsvaardigheden, om maar een paar zaken te noemen. Maar er is nog één belangrijke variabele: je persoonlijkheidstype.

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat iemands persoonlijkheid en karaktereigenschappen grote impact hebben op de verloop van onze carrière. En laat je persoonlijkheid nou net een variabele zijn waar je zelf maar beperkte invloed op hebt. Er zijn verschillende testen die je kunt doen om meer inzicht te krijgen in jouw eigen persoonlijkheid, waaronder de Myers-Brigg Type Indicator. Die test gebruik ik in dit artikel dan ook als leidraad.

De Myers-Brigg-persoonlijkheden
Myers-Brigg onderscheidt 16 verschillende persoonlijkheidstypes, onder te verdelen in analisten, diplomaten, schildwachten en verkenners. Daarbij gelden de volgende eigenschappen als leidend:
* Extravert (E) versus Introvert (I)
* Sensing (S) versus Intuition (N)
* Thinking (T) versus Feeling (F)
* Judging (J) versus Perceiving (P)

Voordat we verder gaan is het leuk én leerzaam vast te stellen wat jouw persoonlijkheidstype is. Om daarachter te komen kun je een gratis test doen op www.16personalities.com. Het antwoord is een vier-letterige combinatie, zoals INTP of ISFJ.

Welk persoonlijkheidstype verdient het meest? En welke het minst?
Om maar meteen de vraag die op ons aller lippen brandt te beantwoorden: onderzoek van Truity wijst uit dat mensen met het ESTJ-persoonlijkheidstype gemiddeld twee (!) keer zoveel verdienen als mensen met persoonlijkheidstype ISFP, dat het laagste gemiddelde inkomen ontvangt. Om het plaatje te illustreren met wat cijfermateriaal: ESTJ’s verdienen gemiddeld $75,000 per jaar, tegenover een jaarlijks ISFP-inkomen van $30,000. Een ander persoonlijkheidstype dat een hoog inkomen ontvangt is ENTJ, tegenover ISTP, INTP en INFP die het laagst scoren.

Uit onderzoek van Truity is gebleken dat mensen met het ESTJ  persoonlijkheidstype gemiddeld ruim twee keer zoveel verdienen als mensen met het persoonlijkheidstype dat het laagste gemiddelde inkomen heeft. Iemand met het ESTJ persoonlijkheidstype heeft gemiddeld gezien een inkomen van $75,000 per jaar. Terwijl mensen met het persoonlijkheidstype ISFP gemiddeld slechts $30,000 per jaar verdienen. De persoonlijkheidstypes met het hoogste inkomen zijn ESTJ en ENTJ, tegenover ISFP, ISTP, INTP en INFP die het slechtst scoren.

Extraverte types versus introverte types

Een van de zaken die onherroepelijk uit het onderzoek blijkt, is dat extraverte persoonlijkheden meer verdienen dan introverte. De verklaring daarvoor lijkt voor de hand liggend: extraverte mensen zijn over het algemeen betere verkopers, sterkere netwerkers, nemen sneller beslissingen en houden er meer van de leiding te nemen en mensen aan te sturen. Met als gevolg dat extraverte types vaker high-profile banen en/of managementposities bekleden, tegenover introverte mensen die doorgaans liever zelfstandig werken.

Voordat je nu denkt dat introverte geen succesvolle carrière kunnen opbouwen: dat is zeer zeker niet het geval, integendeel. Mensen zoals Bill Gates, Mark Zuckerberg en Warren Buffet omschrijven zichzelf als introvert, en die zijn toch behoorlijk succesvol geworden (to say the least). Wat echter wel opvalt is dat introverte mensen minder vaak kiezen voor een managersrol, omdat ze vaak beter presteren in een rol die creativiteit en autonomie vereist, waarbij ze zelfstandig kunnen werken. Introverte mensen presteren het best in kleine teams, en minder in grote groepen.

Judgers versus perceivers

In het Nederlands zou je judgers kunnen vertalen als ‘oordelers’ en perceivers meer als ‘ontvangers’ – ook al klinkt dat als nogal rare karaktereigenschappen. Waar het om gaat is dat judgers doorgaans georganiseerde en gestructureerde mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn, terwijl van perceivers wordt gezegd dat het meer spontane, flexibele mensen zijn die dingen niet altijd serieus nemen. Perceivers hechten meer waarde aan plezier hebben in de dingen die ze doen, en houden graag een goede balans tussen werk en privé. Dat geldt iets minder voor judgers, die meer geneigd zijn hard te werken aan een succesvolle carrière en over het algemeen meer tevreden zijn met hun baan. Opvallend genoeg halen zij ook veel meer energie en plezier uit hun werk dan perceivers, zo blijkt uit onderzoek.

Thinkers versus feelers

Dat de mensen met de hoogste inkomens doorgaans het meest tevreden zijn met hun baan, kan voor niemand als een verrassing komen. Echter, interessant genoeg gaat deze vlieger niet op. Want hoewel thinkers (denkers) gemiddeld meer verdienen dan feelers (voelers), zijn het de feelers die meer tevreden zijn met hun baan. Dit lijkt te verklaren doordat feelers vaker voor een baan kiezen op basis van gevoel, versus het ratio dat thinkers daarvoor vaker inzetten. Daardoor kiezen ze vaker voor een baan die ze echt leuk vinden, en dat belangrijker vinden dan het salaris (en daarom ook eerder settelen voor een lager salaris).

In de figuur hieronder zie je hoe tevreden elk persoonlijkheidstype is met zijn/haar baan:

Wederom zien we grote verschillen tussen de verschillende persoonlijkheidstypes. Mensen met een ESFJ-persoonlijkheid zijn bijna twee keer zo tevreden met hun baan als ISFP’ers.

Kritische noot op de persoonlijkheidstest van Myers-Brigg
De persoonlijkheden van Myers-Brigg zijn niet onomstreden. Het belangrijkste kritiekpunt is dat mensen hun persoonlijkheid(stype) aanpassen op de omgeving waarin ze zich bevinden, en dat deze per levensfase verandert. Zo wordt men, naarmate men ouder wordt, minder extravert en meer concreet in het denken (meer sensing en minder intuitive). Ook hebben oude(re) mensen meer behoefte aan structuur en vastigheid dan jongeren, waardoor ze met de tand des tijds automatisch meer naar de judgers-categorie opschuiven. Ook spelen veranderingen in je persoonlijke leven (volwassen worden, nieuwe relaties, een scheiding, stichting van een gezin, persoonlijke crisis, etc) een belangrijke rol in de vorming van een persoonlijkheid.

Alternatief: de Big 5 Personality Test
Vandaar dat men zoekt naar meer accurate manieren om persoonlijkheden te testen. Zo zou de zogeheten Big 5 Personality Test volgens experts een prima alternatief zijn. Desondanks blijft de test van Myers-Brigg zeer populair.

Kortom: doe de test en kijk of je inkomen ‘past’ bij jouw persoonlijkheidstype! Ik ben heel benieuwd hoe het bij jou zit!

Hoe nu verder?

Deel dit artikel!

We zijn heel benieuwd. Wat is jouw persoonlijkheidstype?

Geef je reactie

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik te optimaliseren en de functionaliteit te waarborgen. Lees in onze Privacy Verklaring hoe we met data omgaan.

Gratis e-mailcursus: 7 tips en opdrachten om €50 te besparen per maand!

Meedoen? Tof! Jij gaat minimaal €50 besparen op je vaste lasten per maand (dat is €600 per jaar). Schrijf je hieronder in:

  • Geen verrassingen, maximaal 7 gratis e-mails
>